Skoči na vsebino
Oblikovanje individualnega jedilnika

Prvi korak

Individualni posvet in sestanek (online ali klic).

Pogovorimo se o vaših željah, ciljih in potrebah. Povprašam vas o vaših dosedanjih prehranskih navadah in življenjskem stilu, saj je nujno, da se pri oblikovanju jedilnika slednje

Drugi korak

V drugem koraku sledi oblikovanje jedilnika, ki je prilagojen vašemu življenjskemu slogu, potrebam in ciljem. Upoštevam tudi vaše morebitne preference izbire živil, načina priprave obrokov...

Tretji korak

Pregled iz strani stranke in morebitne želje po korekciji (1x popravek).

V naslednji fazi ste na vrsti vi, da oblikovan jedilnik pregledate in poveste ali vam ustreza in ali so kje kakšne nejasnosti.

Komunkacija poteka preko spletnega ali telefonskega klica.

Zadnji korak

Upoštevanje jedilnika in dolgoročni rezultati.

Na koncu sledi najpomembnejši korak - to, da se jedilnika držite in užijete dolgoročne rezultate, ki ga le-ta prinaša.

Oblikovanje individualnega jedilnika